logo
Автомобільний транспорт світу: регіональні особливості та еколого-економічні перспективи розвитку

ВСТУП

Мета даної роботи полягає в дослідженні питань, повязаних з сутністю, сучасним станом, проблемами та перспективами розміщення і розвитку автомобільного транспорту світу.

Також метою написання даної курсової роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань про автомобільний транспорт світу та вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань.

Завданням даної роботи є:

визначити сутність, значення та характеристику видів автомобільного транспорту світу;

дослідити регіональні особливості функціонування автомобільного транспорту;

дослідити екологічну сферу автомобільного транспорту світу;

охарактеризувати розвиток індустрії автомобільного транспорту в умовах НТП;

визначити еколого-економічні перспективи розвитку автомобільного транспорту світу;

Предметом дослідження в даній курсовій роботі виступає автомобільний транспорт світу.

Обєктом дослідження є значення і місце автомобільного транспорту для економіки світу, фактори що впливають на його розвиток, етапи і сучасні проблеми галузі та напрямки розвитку автомобільного транспорту.

Відповідно до завдань та мети курсової роботи визначимо її структуру. Отже, дана робота складається з вступу, пяти розділів, висновків та додатку.

Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що автомобільний транспорт виступає одним з найбільш потужних і багатогалузевих комплексів. Даний комплекс забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами. Автомобільний транспорт є однією з важливих галузей господарства. До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні та шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали й автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи й організації, незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати пріоритетний розвиток. Вивчення цих питань, на мою думку, дає змогу краще зрозуміти автомобільний транспорт світу, його звязки з іншими галузями .