logo
Американо-іракська війна

Вступ

Тема даної роботи дуже актуальна, адже можна без перебільшення констатувати, що у 2002-2003 рр. найголовнішою міжнародною проблемою була іракська. Але і зараз криза в регіоні Перської затоки далека від закінчення. Надзвичайна актуальність проблематики зумовлює відповідне збільшення інтересу політичних і громадських кіл до подій в затоці, викликає необхідність широкого та різнобічного аналізу тих процесів і явищ, які призвели до виникнення сучасної ситуації.

Проблема ця є поки що недостатньо дослідженою у вітчизняній історіографії.

Метою даної роботи виступає всебічний аналіз американо-іракської війни. Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

· Показати рівень гостроти конфліктної ситуації;

· Зобразити мотиви і цілі, які переслідують сторони;

· Розглянути чого саме намагалися досягнути сторони у питаннях вирішеності конфлікту;

· Вказати скільки було вжито спроб щодо вирішення конфлікту і пошуку альтернатив його врегулювання, коли вони були застосовані;

· Надати оцінку сучасного стану конфліктної ситуації з точки зору доцільності впровадження подальшого переговорного процесу;

· Показати часові параметри і період для впровадження переговорного процесу.

Зауважимо, що методологічною основою даної роботи є сучасні методи наукового пізнання, застосування яких обумовлене змістом і метою поставлених завдань.

Структура даної роботи та її послідовність частин обумовлені обєктом, метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.