logo
Аграрний ринок Люксембургу

Вступ

Світове господарство - внутрішньо суперечлива єдність національних економік, повязаних міжнародним поділом праці, торговельно-виробничими, фінансовими та науково-технічними звязками.

Головною зовнішньою ознакою існування світового ринку є пересування товарів та послуг між країнами.

Міжнародна торгівля займає ведуче місце в системі всесвітніх економічних відносин і є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Міжнародна торгівля складається із двох зустрічних потоків товарів - експорту та імпорту і характеризується торговим сальдо та торговим оборотом.

Актуальність теми курсової роботи: дослідження агарного ринку країн та світу завжди є актуальним, оскільки з поглибленням міжнародного поділу праці та інтеграційних міждержавних процесів економічні звязки між країнами світу стали важливим чинником розвитку світового господарства. Особливу роль у міжнародних економічних відносинах відіграє торгівля між сільськогосподарською та продовольчою продукцією.

Сучасна орієнтація зовнішньоекономічної діяльності передбачає проведення ринкових досліджень стратегічного характеру, які повинні готувати необхідну інформацію для стратегічного планування на рівні держави і прийняття стратегічних рішень.

Мета курсової роботи: виявити вплив урожайності та посівних площ на валові збори основних сільськогосподарських культур та мясної продуктивності і чисельності сільськогосподарських тварин на валовий вихід мяса, порівняння динаміки рівня споживання традиційних видів продукції рослинного та тваринного походження на душу населення в Люксембурзі, Україні та світі. Виявити сегменти агропродовольчих ринків, по яких може відбуватися взаємовигідний обмін між двома державами.

Обєкт дослідження: аграрний ринок Люксембургу в порівнянні з Україною і світом.

Предмет дослідження: проблеми і перспективи розвитку міжнародної торгівлі.

Дана курсова робота присвячена вивченню економіки сільського господарства Люксембургу. Адже успішний розвиток сільського господарства є однією з найважливіших проблем, які стоять сьогодні перед світовою економікою. Крім того потрібно дослідити основні тенденції та закономірності встановлення та розвитку сільськогосподарської галузі в світі в цілому у Люксембурзі та Україні. І на основі здобутої інформації провести аналіз досвіду державного регулювання сільськогосподарського виробництва, використати позитивні світові надбання.